ఆధునిక కవి

ఇందులోని 77 కవితలూ మనల్ని చలింపజేస్తాయి. మనల్నీ ఓ కవిగా మార్చేస్తాయి సందేహం లేదు.

కవిత్వంతో కబాడీ

‘ఆత్మహత్యల రుతువు’లో ‘ఖాళీలను రూపాయలతో పూరించే కార్యశూరుల’ను ఉద్దేశిస్తూ ‘డెత్‌నోట్’ రాస్తాడు.

కవిత్వపురానికో రోడ్!

భయంతో విలవిలలాడని అక్షరాలను, విదూషక వేషం వేయని వాక్యాలను, అభౌతికంగా హత్తుకోవాలంటే ఈ ‘దుర్గాపురం రోడ్’లోకి ప్రవేశించాల్సిందే

అరుణపట్టకంలో రంగమెటియా కొండలు! దేశరాజు అంతర్, బహిర్ యుద్ధారావం!!

ఈ “దుర్గాపురం రోడ్” సంపుటిలో కవి గత రెండు దశాబ్దాలుగా రాసిన కవిత్వముంది, కవి జీవితానుభవముంది. నగ్నముని, కె.శివారెడ్డిగార్ల పరిచయవాక్యాలతో పాఠకులు తమ ప్రయాణం మొదలుపెట్టి కవి “అల్విదా” చెప్పేదాక ప్రయాణించీ చివరికి అద్దంలో తమతమ ప్రతిబింబాలకు సంజాయిషీ ఎలానో ఇచ్చుకుంటారు.

ఆలోచనలు పుట్టించగల పదునైన కవిత్వం

అక్షరాల మధ్య ఆత్మస్తుతిఎక్కువయ్యింది వాక్యాల మధ్య వ్యవహారం వేరయ్యింది.” అంటూ వారు చూస్తున్న సాహిత్య పతనం గురించి చదివి “చేతకానితనమేదో పలు ఆకారాలు దాల్చి సామూహికంగా తలదించుకున్నట్టనిపిస్తుంది” అన్న వాక్యాల తరువాత మరో కవిత చదవడానికి చాలా సమయం పట్టింది.