విలక్షణ ద్వాసుపర్ణా

ఇలాంటి సంకలనాలు వెలువరించేప్పుడు ఆ భాషా సాహిత్యం గురించీ, ఆ కవి నేపథ్యం, కవిత్వ తీరుతెన్నులపై రేఖా మాత్రమైనా పరిచయం ఇస్తే పాఠకులు మరింతగా కవిత్వానుభవాన్ని ఆస్వాదించే అవకాశం ఉంటుంది.

Advertisements

విశ్వవీధుల్లోకి తెలుగు రచయిత్రులు

స్త్రీకి ఉన్నాయనుకునే అనేక పరిధులను ఈ కథలు ఛేదించాయి. ఉన్నత విద్యాభ్యాసం, వివిధ రంగాల్లో చేపడుతున్న ఉన్నత స్థానాల కారణంగా ఈ కథల్లో చాలా కొత్త కోణాలు ఆవిష్కృతమయ్యాయి.

మూగబోయిన మానస వీణ

విశాఖపట్నంలోని సీబీఎం కాంపౌండ్ లోని వారి ఇల్లు వాడివేడి సాహిత్య చర్చలతో, చల్లని చిరుగాలి లాంటి వీణ తరంగాల సంగీతంతో అలరారుతుండేది.

చల్లారని నెగళ్లు

డజను వరకూ సంకలనాలు, వెయ్యి పేజీల పైబడి పరుచుకున్న అక్షరాలు.. రగిలించిన చైతన్యం, ఎక్కుపెట్టిన ప్రశ్నలు ఆయనకు సముచిత గౌరవాన్నే ఇచ్చి, కటకటాల వెనక్కు నెట్టాయి.

నీలి మేథో ధిక్కారం

దెయ్యాలుంటాయా? ఒకవేళ ఉంటే వాటికి ఆత్మలు కూడా ఉంటాయా? ఏమో, వాస్తవాలు ఎలా ఉన్నా, కొన్ని సామాజిక సందర్భాలు అలాంటి దెయ్యాలనో, ఆత్మలనో సృష్టిస్తాయి. ముఖ్యంగా కఠోర సత్యాలను చెప్పాల్సి వచ్చి నప్పుడు; ఆ సత్యాలు ఆధిపత్యంలో… Read more “నీలి మేథో ధిక్కారం”